W naszej szkole zakończono kolejną edycję dwóch programów: Nie pal przy mnie proszę i Trzymaj formę. Programy te były realizowane pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

W programie Nie pal przy mnie proszę brali udział uczniowie klas Ia i Ib oraz grupa świetlicowa. Koordynatorem była pani pedagog M. Uszok, która prowadziła również zajęcia wraz z wychowawcą klasy Ia panią E. Winkler przy współpracy pielęgniarki pani S. Mikołajczyk. Program ten miał na celu uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe. Dzieci wykonały prace plastyczne, które zostały umieszczone na gazetce tematycznej.

W programie Trzymaj formę brali udział uczniowie klas V i VI. Koordynatorem była pedagog, a zajęcia prowadziła pielęgniarka S. Mikołajczyk przy współpracy pedagoga. Program miał na celu kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną. Uczniowie wykonali prace plastyczne „Trzymaj formę – aktywność fizyczna to podstawa”.

Pedagog w ramach przeciwdziałania uzależnieniom przeprowadziła pogadanki w klasach IV-VI na temat zdrowego trybu życia oraz jak się ustrzec narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Została wykonana także gazetka tematyczna.

Mirosława Uszok

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com