Dnia 4 maja uczniowie klasy IV przygotowali apel, podczas którego przybliżyli swoim koleżankom i kolegom tło historyczne wydarzeń sprzed 225 laty, kiedy to Sejm Wielki zwany Czteroletnim uchwalił Konstytucję 3 maja.

Konstytucja ta była pierwszą w Europie a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawą zasadniczą regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji państwa. Była to bardzo postępowa, jak na owe czasy, ustawa, która w zamyśle jej twórców miała umożliwić przeprowadzenie gruntownych reform w celu ratowania upadającego państwa polskiego. Niestety, Konstytucja majowa obowiązywała tylko 14 miesięcy ponieważ wkrótce nastąpiły rozbiory Polski likwidujące niepodległe państwo polskie na 123 lata. Dzień 3 maja został uznany za święto narodowe w okresie międzywojennym. W Polsce Ludowej nie obchodzono tego święta. Dopiero Sejm III Rzeczypospolitej przywrócił Polakom to narodowe święto i dzisiaj możemy cieszyć się z jego obchodów w wolnym państwie. Na zakończenie apelu głos zabrał Pan Dyrektor Mirosław Polok, który przypomniał również o święcie flagi, co zostało zaakcentowane przez uczniów klasy IV poprzez wpięcie w odświętne stroje biało-czerwonych kotylionów.

Katarzyna Dudek

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com