20.02.2017 uczniowie kl. IV-VI wzięli udział w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez animatorów edukacji ekologicznej Fundacji Ekologicznej ARKA w zakresie szkodliwości palenia śmieci.

Dzięki burzy mózgów, dyskusji, prelekcji i pracy w grupach uczniowie starali się określić sposób nielegalny i szkodliwy pozbywania się odpadów oraz poznali konsekwencje palenia śmieci w piecu domowym. Bogacili słownictwo o takie terminy jak: ekologia, surowce, 3R, recykling, zagospodarowanie odpadów, niska emisja. Po obejrzeniu prezentacji „Kochasz dzieci nie pal śmieci” dyskutowali na temat sposobów na prawidłowe zagospodarowanie odpadów oraz dlaczego palenie śmieci jest takie szkodliwe.

Galeria zdjęć - tutaj

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com