Rok szkolny 2016/2017

- Spotkanie wychowawcy z rodzicami uczniów, którzy od 1.09.2017 r. będą uczniami klasy pierwszej, odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali grupy "0".

- Szanowni Rodzice! W dniach 12.06.2017 r. – 14.06.2017 r. w sekretariacie szkoły prosimy o podpisanie umowy (należy zabrać dowód osobisty) na rok szkolny 2017/2018 dla dzieci kontynuujących i nowoprzyjętych do Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej. Brak podpisania umowy w wyżej podanym terminie będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do przedszkola. Spotkanie z rodzicami dzieci kontynuującymi i nowoprzyjętymi do przedszkola odbędzie się w czwartek 22.06.2017 r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

- Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Szkolny Piknik Rodzinny w sobotę 3.06.2017 r. w godz. 14.00-19.00. Więcej szczegółów - tutaj.

- Od 26.06.2017 r. do 07.07.2017 r. odbędą się w naszej szkole półkolonie letnie. Koszt jednego tygodnia to 100 zł, przy zapisaniu się na dwa tygodnie - 190 zł. Zapisy przyjmuje Pani Jolanta Kałamała. Harmonogram półkolonii podany zostanie w terminie późniejszym.

- Dotyczy spotkania autorskiego - Uwaga rodzice uczniów klas I-IV i oddziałów przedszkolnych. 18 maja, w czwartek odbędzie się w szkole spotkanie z autorem książek dla dzieci Waldemarem Cichoniem. W związku z tym, że będzie możliwość zakupienia książek z imiennym autografem w cenie 20 zł każda książka, prosimy o porozmawianie z dzieckiem i uwzględnienie tego, że należy mieć przy sobie w tym dniu odpowiednią kwotę, ewentualnie można również uczestniczyć w spotkaniu. Wszystkie informacje o spotkaniu można uzyskać w bibliotece szkolnej, ponadto można zajrzeć na stronę autora www.waldemarcichon.pl oraz na stronę facebook: Cukierku, Ty łobuzie!

- W środę 05.04.2017 r. od godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami.

- Szanowni Rodzice!!! Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola będą pojawiać się wyłącznie w zakładce "Rekrutacja do PP 15" (po prawej stronie) lub na stronie przedszkola w zakładce "Informacje dla rodziców". Natomiast informacje dotyczące rekrutacji do klasy I - w zakładce "Rekrutacja do SP 14" (po prawej stronie). Prosimy o regularne sprawdzanie powyższych zakładek.

- Zmiana numeru konta Rady Rodziców ZSP Wisła Wielka - 92 84480004 00380131 3000 0001

- Zumba będzie odbywać się w poniedziałki w Domu Strażaka w Wiśle Wielkiej. Pozostałe zajęcia wg harmonogramu w szkole.

- W środę 08.02.2017 r. - ze względu na bal karnawałowy w szkole - zajęcia dodatkowe realizowane z budżetu obywatelskiego nie odbędą się.

- Po feriach będą realizowane w naszej szkole dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (finansowane z budżetu obywatelskiego) - gimnastyka korekcyjna, sztuki walki, zumba. Zajęcia organizacyjne i nabór uczestników odbędzie się w pierwszym tygodniu po feriach.

- Serdecznie zapraszamy na jasełka Seniorów (wtorek 10.01.2017 r. godz. 15.00) oraz rodziców i mieszkańców Wisły Wielkiej (czwartek 12.01.2017 r. godz. 17.00).

- W środę 11.01.2017 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami.

- We wtorek 29.11.2016 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami. 

- Składka na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 50 zł od rodziny. Pieniądze prosimy wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr konta: 41 8448 0004 0009 0838 3000 0101 lub u skarbników klasowych.

- W środę 14.09.2016 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie ogólne z rodzicami (na sali gimnastycznej). Następnie odbędą się zebrania z wychowawcami klas.

- Rekrutacja dzieci do świetlicy będzie odbywać się w dniach 01.09.-07.09.2016 r. Rodzice proszeni są o wypełnienie i osobiste oddanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY. Karty zgłoszenia można pobrać u kierownika świetlicy pani Mirosławy Uszok. Zwrot wypełnionej karty nie jest równoznaczny z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.

- Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 01.09.2016 r. o godz. 9.00 na sali gimnastycznej.

 

- Dostęp do Dziennika Elektronicznego - zobacz.

- Prezentacja "Neurodydaktyka - cele i założenia" - pobierz.

- Prezentacja "Całościowe zaburzenia rozwoju" - pobierz.

- Pasowanie 2014 r. - dodatkowe zdjęcia:

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com