Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Wiśle Wielkiej

w roku szkolnym 2016/2017

 

 Przewodnicząca: Bożena Nowok    

                      Skarbnik: Urszula Kubica                      

Sekretarz:  Magdalena Beer

 

Komisja rewizyjna:

Alina Bobiec

Lucyna Pala

Karolina Brudek

 

Trójki grupowe i klasowe:

Gr. I PP15:

1. Aleksandra Przybyła - przewodnicząca

2. Magdalena Jurczyga - sekretarz

3. Wioleta Damek - skarbnik

Gr. II PP15:

1. Agnieszka Gołda - przewodnicząca

2. Agnieszka Szymala - sekretarz

3. Monika Grabiec - skarbnik

Gr. starszaki PP15:

1. Bożena Nowok – przewodnicząca

2. Katarzyna Muras – sekretarz

3. Marzena Wilk - skarbnik

Klasa I:

1. Marzena Gajda - przewodnicząca

2. Bożena Hoinkis - sekretarz

3. Lucyna Pala - skarbnik

 Klasa IIa:

 1. Katarzyna Nowok - przewodnicząca

 2. Anna Puchałka - sekretarz

 3. Monika Kałamała - skarbnik

 Klasa IIb:

1. Alina Bobiec - przewodnicząca

2. Aneta Kurek - sekretarz

3. Aneta Nowrotek - skarbnik

Klasa IIIa:

1. Agnieszka Kuźnik - przewodnicząca

 2. Anna Puchałka - sekretarz

 3. Bożena Hoinkis - skarbnik

 Klasa IIIb:

1. Adrian Winkler - przewodniczący

2. Iwona Krakowczyk - sekretarz

3. Magdalena Adamczyk - skarbnik

Klasa IV:

1. Magdalena Beer - przewodnicząca

2. Agnieszka Foks - sekretarz

3. Aleksandra Nocoń - skarbnik

Klasa V:

1. Karolina Brudek - przewodnicząca

2. Joanna Michna - sekretarz

3. Justyna Bawaj - skarbnik

Klasa VI:

1. Urszula Kubica - przewodnicząca

2. Anna Baiger - sekretarz

3. Karolina Brudek - skarbnik

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com