Rada Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2016/2017:

przewodnicząca: Natalia Brudek

zastępca: Julia Bobiec

sekretarz: Hanna Wieczorek

skarbnik: Amelia Gałuszka

członkowie: Maria Buras

Zuzanna Nocoń

 

Sekcja Dziennikarska:

Martyna Baiger

Natalia Brudek

Małgorzata Kolarczyk

 

opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Barbara Uszok

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (pobierz)

Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego:

1. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3. Przygotowuje imprezy kulturalne, rozrywkowe i konkursy na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

4. Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich uroczystości organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.

5. Stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły.

6. Podejmuje działania na rzecz budowania pozytywnych relacji pomiędzy uczniami.

7. Reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnego rodzajach delegacjach.

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com