SZKOŁA PODSTAWOWA

W WIŚLE WIELKIEJ

w ZSP w Wiśle Wielkiej

ul. Hodowców 38
43-243 Wisła Wielka
tel.: (32) 212 04 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat czynny 8.00-15.00

ePUAP
/ZSPwislawielka/SkrytkaESPSzkoła w Wiśle Wielkiej została wybudowana w 1853 roku. Podczas II wojny światowej zaginęła dokumentacja dotycząca jej działalności. Na podstawie ocalałych świadectw w zbiorach prywatnych wiemy, że była to "Katolicka Pięcioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna  im. Jana Kantego". W szkole zachowała się kronika, w której spisano dzieje inauguracji roku szkolnego 1945/1946.  Ówczesny kierownik szkoły Józef Gruner pisał: "Do świąt wielkiej nocy dnia 1 kwietnia 1945 r. Szkoła Powszechna w Wiśle Wielkiej służyła armii sowieckiej jako szpital wojskowy. Po odejściu wojska dnia 3 kwietnia 1945 r. przybyłem do Wisły Wielkiej, celem uporządkowania budynku. Zastałem szkołę bardzo zniszczoną i zabrudzoną. Sprzęt szkolny był porąbany i spalony, dokumentów szkolnych nie było. Do dnia 6 kwietnia 1945 r. szkoła została oczyszczona. Od dnia 9  kwietnia 1945 r. odbywały się wpisy dzieci szkolnych. Dnia 12 kwietnia 1945 r. o godzinie 800 rano odbyło się inauguracyjne nabożeństwo szkolne. Następnie grono nauczycielskie składające się z kierownika szkoły Grunera Józefa, nauczycielki stałej Dobrowolskiej Ludwiki, nauczycielki tymczasowej Grunerowej Agnieszki - rozpoczęło naukę...". W innym zaś miejscu dodaje: „Początkowo nauka odbywała się w dwóch salach z napisami rosyjskiej propagandy. W oknach brak było wielu szyb. Dzieci siedziały na zwykłych ławkach, bez oparcia, pozbieranych z całej wsi. Przy pisaniu dzieci klęczały na podłodze. Tablice dałem zrobić na własny koszt z wyżebranej klejonki. Gmina sama biedna, bez funduszów nie mogła mi dopomóc. W niedzielę dnia 15 kwietnia 1945 r. miejscowy proboszcz ks. Dobrowolski odprawił uroczystą sumę na intencję szkoły. Dziatwa szkolna wraz z gronem nauczycielskim ruszyła 15 minut przed sumą ze szkoły, niosąc przyozdobione krzyże szkolne do kościoła. Krzyże te zostały przez hitlerowskich nauczycieli wyrzucone i pohańbione, lecz dzięki paru dobrym obywatelom przetrwały zachowane przez cały okres okupacji...". Trudno dziś dokonać pełniejszej charakterystyki działalności szkoły w okresie powojennym. Ze względu na brak  systematycznie prowadzonej w tym czasie kroniki szkolnej, próba nawet bardzo lakonicznej rekonstrukcji dziejów miejscowej szkoły upada.

W latach powojennych Szkołą Podstawową w Wiśle Wielkiej kierowali kolejno:

1. Jan Gruner od 1945 do 1958 r.

2. Józef Ryt od 1958 r. do 1975 r.

3. Eugeniusz Rodak od 1975 r. do 1976 r.

4. Andrzej Raczek od 1976 r. do 1978 r.

5. Wacław Zmarlak  od 1978 r. do 1987 r.

6. Krystyna Dzieńkowska  od 1987 r.  do 1988 r.

7. Krystyna Krakowczyk  od I 1988 r. do VIII 1988 r.

8. Tadeusz Kowalczyk  od  IX 1988 r. do VIII 1999 r.

9. Mirosław Polok  od IX 1999 r. do dnia dzisiejszego

Za czasów dyrektora szkoły Wacława  Zmarlaka dnia 8 grudnia 1981 r. podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. W skład powstałego Komitetu Budowy weszli:
- przewodniczący: Wacław Zmarlak, 
- v-ce przewodniczący: Ginter Hoinkis, 
- członkowie: Elżbieta Mizera, Stanisław Safin, Józef Nowok, Piotr Jaworski.

Rozbudowa trwała do dnia 24 stycznia 1986 r. i w tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części szkoły. Placówka wzbogaciła się o stołówkę ze świetlicą, salę gimnastyczną, sanitariaty, pomieszczenia na działalność dla harcerzy, bibliotekę oraz  salę lekcyjną. Znacznie powiększyła się powierzchnia korytarzy, natomiast zmniejszyła się ilość izb lekcyjnych z 9 do 6. Niestety w starej części budynku proces degradacji został przyśpieszony. Warto podkreślić, że już wcześniej w ramach konkursu „Budujemy zielone sale gimnastyczne" oraz dzięki pomocy i zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego oraz społeczeństwa sołectwa, dnia 1 maja 1981 roku oddano do użytku obiekt sportowy, na który składało się: boisko  sportowe o wymiarach 34 na 14 m, 8 elementów do indywidualnych ćwiczeń gimnastycznych, skocznia do skoku w dal oraz teren zielony.  W  1988 r. dyrektor Zmarlak podjął działania - kontynuowane później przez dyrektora Tadeusza Kowalczyka - zmierzające do wyremontowania starej części budynku szkolnego (stropy, stolarka drzwiowa i okienna). Jednak  dopiero w 1997 r. po zrobieniu ekspertyz zdecydowano, że stara część obiektu szkolnego nie nadaje się do dalszego użytkowania. W lutym 1998 r. została ona wyburzona, a w jej miejscu rozpoczęto budowę nowego segmentu dydaktycznego, którą ukończono w grudniu 1999 roku. Uroczystość przekazania nowo wybudowanego segmentu dydaktycznego do użytku  odbyła się  17 XII 1999 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego oraz  wielu zaproszonych gości. Warto nadmienić, iż w trakcie realizacji pierwszego etapu rozbudowy szkoły, warunki nauki uczniów jak i pracy nauczycieli były niezwykle trudne. Młodzież uczyła się w domu parafialnym  oraz w części szkoły dobudowanej w 1986 r. Kolejny etap rozbudowy szkoły związany był  z generalnym remontem  tej właśnie części (segment "B"). Został on zakończony w styczniu 2001 r. 16 stycznia 2001 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku kuchni wraz z jadalnią  oraz zaplecza socjalnego. W sierpniu tego samego roku decyzją władz oświatowych przeniesiono tutaj siedzibę Przedszkola Nr 15 w Wiśle Wielkiej. Znajduje się ono na I-szym piętrze segmentu "B". Ostatni etap kończący rozbudowę szkoły zapoczątkowano 22 III 2001 r. Jego nadrzędnym celem była budowa sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zgodnie z harmonogramem oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz ostateczne zakończenie całej inwestycji nastąpiło we wrześniu 2002 r. Odtąd w skład obiektów szkolnych wchodzą wybudowane od podstaw segmenty „A” i „C” oraz zmodernizowany segment „B”.

Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii naszej szkoły było utworzenie z dniem 1 września 2007 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej. Decyzja władz gminnych podyktowana została względami organizacyjnymi, była również konsekwencją wcześniejszej decyzji przeniesienia siedziby Przedszkola Publicznego do obiektów szkolnych. Obecnie jednostkami wchodzącymi w skład Zespołu są: Przedszkole Publiczne nr 15 oraz Szkoła Podstawowa nr 14 w Wiśle Wielkiej.

Realizujemy:


 

Free website templates Joomlashine.com