SZKOŁA PODSTAWOWA

W WIŚLE WIELKIEJ

w ZSP w Wiśle Wielkiej

ul. Hodowców 38
43-243 Wisła Wielka
tel.: (32) 212 04 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat czynny 8.00-15.00

ePUAP
/ZSPwislawielka/SkrytkaESP19 stycznia 2010 r. odbyła się podniosła uroczystość

związana z obchodami 10-lecia nowej szkoły w Wiśle Wielkiej.

Na wstępie uroczystości dyrektor Mirosław Polok przywitał zaproszonych gości:

1. Burmistrza Pszczyny Pana Krystiana Szostaka,

2. Skarbnika Gminy Pana Marka Dutkowskiego,

3. Dyrektora Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Pana Mariana Grygiera,

4. Radną Panią Jadwigę Gołek,

5. Przedstawiciela ZNP Panią Alinę Michalak.

Obecni byli również dyrektorzy szkół z terenu Gminy Pszczyna, emerytowani nauczyciele i pracownicy wraz z dyrektorem Wacławem Zmarlakiem, przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych, rodzice oraz absolwenci. Witając gości dyrektor Mirosław Polok wspomniał, iż upłynęło 10 lat od momentu, kiedy w grudniu 1999 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły. Tak naprawdę zakończył się wówczas pierwszy etap rozbudowy i modernizacji szkoły. W miejscu starego ponad stuletniego budynku szkolnego powstał w ciągu niespełna dwóch lat nowoczesny obiekt dydaktyczny. Było to wydarzenie ogromnej wagi dla całej społeczności lokalnej. W nowej rzeczywistości tj. bez obsypujących się tynków, czy zapadających stropów, wszyscy odczuwali ogromną radość z faktu, że ta szkoła mogła powstać. Wiosną 1997 r. po kolejnych ekspertyzach technicznych zapadła decyzja o konieczności niemal natychmiastowego opuszczenia budynku. Dalsze losy szkoły stały pod znakiem zapytania. Dzięki staraniom m. in. mieszkańców, rodziców uczniów, ówczesnego radnego Józefa Szustera, dyrektora szkoły Tadeusza Kowalczyka, a także dzięki przychylności władz gminnych podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji szkoły. Nowy rok szkolny 1997-1998 rozpoczął się w naprędce przystosowanych pomieszczeniach znajdujących się w części budynku szkolnego dobudowanej jeszcze w latach 80-tych, a także dzięki uprzejmości ks. Proboszcza w salkach katechetycznych. Po niespełna dwóch latach od momentu rozpoczęcia budowy wiosną 1998 r. oddano do użytku nowoczesny obiekt dydaktyczny. Dalsza rozbudowa szkoły przebiegała etapami. W styczniu 2001 r. zakończono modernizację segmentu „B”, w którym znalazło nową siedzibę przedszkole, zaś we wrześniu 2002 r. ukończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Wówczas inwestycja ostatecznie dobiegła końca. Odtąd atutami szkoły obok dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej stała się nowoczesna baza lokalowa i dydaktyczna, dzięki czemu w kolejnych latach szkoła realizowała z powodzeniem spoczywające na niej zadania i obowiązki, stwarzając wszechstronne możliwości rozwoju uczniów. Ważnym wydarzeniem w ostatnim okresie było utworzenie z dniem 1 września 2007 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w skład którego weszły Przedszkole Publiczne nr 15 oraz Szkoła Podstawowa nr 14.

Po przywitaniu i słowie wstępnym dyrektor zaprosił zebranych na przedstawienie w wykonaniu uczniów oraz wychowanków. W pierwszej części przedstawiony został rys historyczny odnoszący się do mijającego 10-lecia, zaś w dalszej części w nawiązaniu to minionych świąt zaprezentowano jasełka. Po zakończeniu przedstawienia nastąpiło podziękowanie występującym dzieciom i głos zabrali kolejno Burmistrz Krystian Szostak, dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji Marian Grygier oraz Prezes ZNP Alina Michalak. Na zakończenie I-szej części dyrektor złożył podziękowania za współpracę osobom reprezentującym Urząd Miejski na czele z Panem Burmistrzem, Radę Miasta, Pszczyński Zarząd Edukacji. Podziękował za współpracę, życzliwość i pomoc w codziennej pracy. W dalszej kolejności dyrektor złożył podziękowania Radzie Rodziców, Radzie Sołeckiej oraz innym osobom, z którymi szkoła w przeszłości i obecnie współpracuje. Na koniec szczególnie serdeczne podziękowania dyrektor skierował do kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, dziękując za pomoc, poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy. Kończąc pierwszą część spotkania dyrektor zaprosił zebranych na poczęstunek oraz zachęcił do zwiedzenia szkoły i obejrzenia pamiątkowych zdjęć dokumentujących życie szkoły z ostatnich 10-ciu lat.

Realizujemy:


 

Free website templates Joomlashine.com