SZKOŁA PODSTAWOWA

W WIŚLE WIELKIEJ

w ZSP w Wiśle Wielkiej

ul. Hodowców 38
43-243 Wisła Wielka
tel.: (32) 212 04 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat czynny 8.00-15.00

ePUAP
/ZSPwislawielka/SkrytkaESP 

Godziny funkcjonowania świetlicy - od poniedziałku do piątku 6.45-15.45

Regulamin świetlicy szkolnej - pobierz

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły, jest jej integralną częścią. Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, działając na rzecz prawidłowej organizacji czasu wolnego, wypoczynku indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest to miejsce, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami oraz po zakończeniu zajęć, oczekując na rodziców. Świetlica szkolna jest także ważnym dla dziecka środowiskiem społeczno-wychowawczym, w którym większość uczniów z klas młodszych spędza swój czas wolny. Ponadto przełamując bariery systemu klasowo-lekcyjnego i oceniania, sprzyja ona realizacji zadań szkoły w sposób nietypowy, interesujący dla ucznia i pozbawiony sytuacji stresowych. Wielu uczniów lubi tutaj przebywać, na świetlicy mają swoich kolegów, gry, zabawki, książki. Uczestniczą w zorganizowanych zajęciach prozdrowotnych, cyklach tematycznych, czytelniczych, plastycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych. Podczas zajęć realizuje się program profilaktyki uzależnień, gdzie aktywizuje się dzieci w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, sprawność fizyczną, należyte odżywianie. Zajęcia pozalekcyjne zawierają wielką możliwość tworzenia grup połączonych wspólnymi zainteresowaniami, uzdolnieniami twórczymi i aktywnością.

Zajęcia w świetlicy obejmują swym zasięgiem dzieci klas I-III, IV-VI. Opierają się one na pracy z uczniem słabym, pracy z uczestnikami poszczególnych kółek oraz uczestnikiem okazjonalnym poszukującym przyjemnej i pożytecznej rozrywki. Uważamy, że o motywacji do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez świetlicę decyduje:

- chęć spędzenia wolnego czasu wśród rówieśników,

- potrzeba twórczości, którą uczestnicy realizują na zajęciach w kółku dekoratorskim, plastycznym,

- pragnienie zdobywania wiedzy o regionie w kółku regionalnym,

- zdobywanie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w kółku edukacji komunikacyjnej.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad złymi emocjami.

Świetlica jest współorganizatorem wszystkich imprez cyklicznych przygotowując odpowiednie dekoracje na: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Pasowanie uczniów klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień Regionalny, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.

W świetlicy działa kilka kół zainteresowań:

- koło dekoratorskie - rozwija wrażliwość estetyczno-plastyczną, rozbudza aktywność uczestników poprzez systematyczną dbałość o estetykę wnętrza świetlicy i korytarzy szkolnych. Wykonuje dekoracje okazjonalne związane ze wspomnianymi uroczystościami oraz stałe związane z porą roku;

- koło gier i zabaw - stwarza warunki do dobrej rozrywki, która rozwija myślenie, dostarcza wielu wiadomości koniecznych do wszechstronnego rozwoju i przyswajania sobie podstawowych wiadomości z różnych dziedzin;

- koło regionalne, w którym kształtuje się postawy lokalnego patriotyzmu. Uczniowie w praktyce poznają swe własne korzenie, rodzinne strony, zbierają podania i legendy, opisują obyczaje, uczestniczą w wycieczkach terenowych i to wszystko znajduje odzwierciedlenie w formie dziecięcych rysunków i fotografii;

- koło komunikacyjne - przygotowuje uczniów klasy III do zdania egzaminu na kartę rowerową. Dzieci poznają znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym;

- koło plastyczne - umożliwia dzieciom poznanie różnorodnych technik plastycznych. Uczniowie wykonują upominki, kartki okolicznościowe oraz przygotowują świąteczne rękodzieła na Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny.

Obok zajęć w pomieszczeniu świetlicowym, uczniowie uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu, przy sprzyjającej aurze. Ruch bowiem jest czynnikiem kształtującym cały organizm dziecięcy i jego sprawność fizyczną. Za grami i zabawami ruchowymi przepadają chłopcy, ale i dziewczynki chętnie się dołączają. Praca z dziećmi daje nam wiele satysfakcji. Uważamy, że nawyki wykształcone we wczesnych latach życia procentują w przyszłości.

Realizujemy:


 

Początek wakacji za:
2 2
5 5
dni
1 1
2 2
godzin
3 3
7 7
minut
5 5
1 1
sekund

 

Certyfikaty:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com