SZKOŁA PODSTAWOWA

W WIŚLE WIELKIEJ

w ZSP w Wiśle Wielkiej

ul. Hodowców 38
43-243 Wisła Wielka
tel.: (32) 212 04 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat czynny 8.00-15.00

ePUAP
/ZSPwislawielka/SkrytkaESPZe względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Termin zapisywania na dyżury wakacyjne:
27 maja – 31 maja 2024 r. zapisy w przedszkolu macierzystym mającym dyżur, (wszystkie chętne dzieci zostaną przyjęte na dyżur);decyduje data wpływu karty do placówki.
3 czerwca -10 czerwca 2024 r. zapisy na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste (gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte);decyduje data wpływu karty do placówki.
Po 10 czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
Prosimy o stosowanie się do powyższych terminów i zapisywanie dzieci zgodnie z potrzebami.

Przyjęcie na dyżur wakacyjny:
1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenia na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia – w placówce macierzystej na dyżurujący miesiąc oraz w innej  wybranej  placówce, gdy macierzysta placówka jest zamknięta.
2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na stronach internetowych placówek.
3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur zostaje podana rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niezwłocznie.
4. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić pilnie dyrektorowi przedszkola/szkoły, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny dziecka ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu,do którego dziecko zostało zgłoszone.

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach
12 czerwca 2024 r. na stronach internetowych podana zostanie informacja o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżury do wybranych przedszkoli będą mogli je zgłaszać do innej dyżurującej placówki, która będzie dysponować wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2024 - pobierz
Informacja na temat przerw wakacyjnych w przedszkolach - pobierz

Realizujemy:


 

Free website templates Joomlashine.com