ZARZĄDZENIE NR 8/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej

z dnia 15.09.2016 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szk. 2016/2017

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245; zmieniające Rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U z 2002 r. Nr 46 poz. 432)

Po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców wyznaczam następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej w roku szkolnym 2016/2017:

  1. 31.10.2016 r.
  2. 10.11.2016 r.  
  3. 02.05.2017 r.
  4. 16.06.2017 r.  
  5. 19.06.2017 r.

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com