Informacja dotycząca dzieci zamieszkałych w Wiśle Wielkiej:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej informuje, że od 03.04.2017 r. do 19.04.2017 r. w sekretariacie szkoły przyjmowane będą zgłoszenia dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/2018.

 

Na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie zostały opublikowane informacje dla rodziców dotyczące rekrutacji do kl. I szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. Aby zapoznać się z zasadami przyjęć do klasy I oraz z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – kliknij tutaj.

Ważniejsze daty:

- od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. - złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

- 15 maja 2017 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 15 maja do 19 maja 2017 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;

- 23 maja 2017 r. - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com