- Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:

1. oświadczenie o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz tutaj;

2. oświadczenie rodziców o pracy, uczęszczaniu do żłobka - pobierz tutaj.

- Na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie zostały opublikowane informacje dla rodziców dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Aby zapoznać się z zasadami rekrutacji do przedszkola oraz z terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – kliknij tutaj

SZCZEGÓLNIE prosimy o zapoznanie się z załącznikiem "Zasady rekrutacji do przedszkoli" oraz "Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego". W roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja do przedszkoli (na wolne miejsca) odbywa się za pomocą systemu elektronicznego - kliknij tutaj (strona będzie aktywna w terminie postępowania rekrutacyjnego - 11.04.-24.04.2017 r.).

Ważniejsze daty:

- od 3 kwietnia do 9 kwietnia 2017 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2017/2018 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2016/2017 do Przedszkola Publicznego nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w sekretariacie. Należy złożyć je w sekretariacie;

- od 11 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r. - rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie;

- od 11 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r. - złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego, podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

- 15 maja 2017 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 15 maja do 19 maja 2017 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane;

- 23 maja 2017 r. - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga!!! Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub wniosku o zapisanie dziecka do przedszkola PO TERMINIE będzie skutkować nieprzyjęciem tych deklaracji i wniosków przez system elektroniczny.

Jak wypełnić wniosek elektroniczny - kliknij tutaj

Realizujemy:

 

 

 

Free website templates Joomlashine.com