Uwaga!!!

W poniedziałek 26.03.2018 r. o godzinie 13.00 zostaną opublikowane (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rodziców dzieci nieprzyjętych informujemy, że mogą wziąć udział w Rekrutacji Uzupełniającej do innych przedszkoli, logując się na stronie dla Rodzica (jak w rekrutacji podstawowej), adres strony: https://uzupelniajaca-przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Termin rejestracji wniosków w systemie: od 10.04.2018 r. godz. 16.00 do 16.04.2018 r. godz. 20.00.

 

Drodzy rodzice!!!

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w dniach od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. w sekretariacie szkoły. Brak potwierdzenia woli zapisu będzie równoznaczny  z rezygnacją dziecka z przedszkola.

 

Uwaga!!! Dotyczy wyników rekrutacji do przedszkola.

W dniu 19.03.2018 r. od godz. 13.00 będą opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego nr 15 w Wiśle Wielkiej. Informacje będą dostępne w sekretariacie szkoły. Informacje nie będą udzielane telefonicznie oraz nie będą prezentowane na stronach internetowych szkoły i przedszkola ze względu na ochronę danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytanie "Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?" (źródło dostępne tutaj)

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie w terminie 20.02.2018 r. godz. 8.00 – 05.03.2018 r. godz. 20.00.

Adres strony, na której będzie można się zalogować i złożyć wniosek: https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

WAŻNE! Od 20.02.2018 r. do 06.03.2018 r. - złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegóły na temat rekrutacji, oferty placówek oraz oświadczenia do pobrania znajdują się na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 - tutaj (dokument strona 2).

12.02.2018 r.- 18.02.2018 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku 2018/2019 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola Publicznego nr 15 w ZSP w Wiśle Wielkiej. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w sekretariacie.

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca będzie odbywał się elektronicznie w terminie 20.02.2018 r. – 05.03.2018 r.

Ważniejsze daty:

- od 12 lutego do 18 lutego 2018 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2018/2019 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola Publicznego nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej. Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dostępne są w sekretariacie. Należy złożyć je w sekretariacie;

- od 20 lutego do 5 marca 2018 r. - rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie;

- od 20 lutego do 6 marca 2018 r. - złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru papierowego, podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

- 19 marca 2018 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

- od 19 marca do 23 marca 2018 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane;

- 26 marca 2018 r. - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga!!! Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub wniosku o zapisanie dziecka do przedszkola PO TERMINIE będzie skutkować nieprzyjęciem tych deklaracji i wniosków przez system elektroniczny.

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com